Bolaget

Firma: Leal Kapitalförvaltning AB
Org.nr: 556788-1858
Adress: Norra Gubberogatan 30, 1 tr, 416 63 GÖTEBORG
Telefon: 031-18 05 18
E-post: info@lealkapital.se

 

Leal Kapitalförvaltning AB är registrerat hos Bolagsverket och skall bedriva försäkringsförmedling samt investeringsrådgivning och därmed förenlig verksamhet. www.bolagsverket.se

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen, FI, är den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. FI:s uppgift är att bidra till att det finansiella systemet fungerar effektivt och uppfyller kravet på stabilitet. FI skall också verka för ett gott konsumentskydd i finanssektorn. Leal Kapitalförvaltning AB har tillstånd av Finansinspektionen att förmedla fondandelar, bedriva försäkringsförmedling samt investeringsrådgivning om fonder. www.fi.se

Klagomålshantering

Vår ambition är att utföra vårt uppdrag med största omsorg. Skulle du som kund av någon anledning känna dig missnöjd, vill vi gärna att du framför dina synpunkter till oss. Förhoppningsvis kan vi lösa problemet gemensamt. Om du därefter ändå inte är nöjd, ber vi dig skriftligen kontakta: Leal Kapitalförvaltning AB / Klagomålsansvarig, Norra Gubberogatan 30, 416 63 Göteborg.

Medlemsskap

Leal Kapitalförvaltning AB är anknuten till förmedlarorganisationen Tydliga, som är en av Sveriges snabbast växande aktörer på den svenska rådgivarmarknaden inom försäkring. www.tydliga.se 

Leal Kapitalfövaltning AB är medlem i SFM, Svenska försäkringsförmedlares förening, som är en branschorganisation för professionellt verksamma försäkringsförmedlare. www.sfm.se

Anknutet ombud

Leal Kapitalfövaltning AB är anknutet ombud till värdepappersbolaget Svensk Värdepappersservice AB, som i sin tur innehar tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn. Uppdrag som anknutet ombud åt Svensk Värdepappersservice AB innebär att Leal Kapitalförvaltning AB för Svensk Värdepappersservice räkning, utöver sin ordinarie verksamhet som försäkringsförmedlare, kan marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende dessa instrument eller tjänster. www.svenskvpservice.se

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.